WERKWIJZE

BouwAdvies Beerkens biedt volledige begeleiding in het gehele bouwproces.

Oriëntatiefase

 • Wij informeren u vrijblijvend over de mogelijkheden die wij u bieden om het bouwproces zo prettig mogelijk te laten verlopen.
 • Wij geven u een reële offerte voor de door u gewenste diensten.

Programmafase

 • Samen met u als opdrachtgever stellen wij een investeringsbegroting op (‘stichtingskosten’), gebaseerd op uw wensen.
 • Tevens stellen wij samen met u een programma van eisen op passend binnen het beschikbare budget.
 • Natuurlijk begeleiden wij u bij de keuze van de architect.

Ontwerpfase

 • Samen met u formuleren wij de opdracht naar de architect.
 • Wij toetsen het ontwerp van de architect aan het programma van eisen en aan het budget.

Definitief bestek en tekeningenfase

 • Wij toetsen het definitief ontwerp, tekeningen en bestek (technische omschrijving) aan het afgesproken programma en budget.
 • Daarnaast volgen wij intensief het vergunningstraject bij de gemeente betreffende de omgevingsvergunning.

Prijsvormingsfase

 • Wij stellen een gespecificeerde bouwcalculatie op.
 • Adviseren u over de keuze(s) van de offrerende aannemer.
 • Controleren de ingediende prijs / offerte op juistheid en volledigheid.
 • Wij onderhandelen zo nodig met de uitvoerende partij over aanpassing van zijn offerte.
 • Ook leggen wij de opdrachtgever mogelijkheden voor waarop hij/ zij kan bezuinigen.
 • Adviseren de opdrachtgever bij het formulieren van de opdracht aan de uitvoerende partij(en).

Uitvoeringsfase

 • Wij houden toezicht op de uitvoering volgens de met u gemaakte afspraken.
 • Wij verzorgen desgewenst samen met u de oplevering.
 • Als er gebreken zijn controleren wij de naleving van de nog openstaande afspraken.